HODEK HK-101

Hodek HK-101 je dvojmiestny stredokrídly jednoplošník so zaťahovacím podvozkom opatrený dvoma motormi Walter Minor IV-III po 105 hp. Možno ho použiť ako dvojmiestne, alebo jednomiestne

KOČKY NA LETOUNECH

Zaujíma ma história a dôvod umiestnenia šeliem na kapotáži, prípadne či existuje nejaká spojitosť medzi mačkami na Zlínoch a mačkami na aeroplánoch 6.letky I.pluku T.G.Masaryka.