Hawker Tempest Mk.V, 1/72, KP-Kovozávody Prostějov

Kontrolní stavba

V těchto dnech uvádí do prodeje první tradiční výrobce, firma Kovozávody Prostějov, na trh dlouho očekávanou novou stavebnici famózního stíhacího letounu Hawker Tempest Mk.V , v nejžádanějším měřítku 1/72. Nová stavebnice je vyrobena z kovových forem za pomoci 3D technologií a je odstříknuta ze středně šedého plastiku. Díly jsou čisté, bez propadlin a kazů s velmi detailním jemným negativním rytím. Model má velmi detailně zpracovaný interier, podvozkové šachty, podvozkové kryty a také prostor chladiče. Alternativní díly umožňují stavbu Tempestů obou výrobních sérií. Model doplňuje rámeček s průhlednými díly , který obsahuje dělenou kabinu , poziční a přistávací světlomety.

Kontrolní stavba prokázala jediný malý problém . Je potřeba při stavbě lehce přibrousit po stranách dno chladiče, protože mi trochu nedosedaly k sobě poloviny motoru. Stavba jinak proběhla bez problémů, jak můžete vidět na přiložených fotografiích.

Na první pohled je model až příliš „rozsekaný“, což ale není v dnešní době „in“ a mnoho běžných modelářů velké množství dílů znechucuje. V jednoduchosti je krása , což zcela potvrzuje náš nový „Emil“. Nový Tempest není na počet dílů stavebně jednoduchý, ale je to daň za to, že tato stavebnice je základem také pro další verze Tempestů. Těšit se můžete na Tempest Mk.II a MK.VI včetně veškeré podvěšené výzbroje. Tyto verze uvedeme na trh již tento rok v létě. Později dojde i na verzi Mk.I a další prototypové verze, tak aby řada našich Tempestů byla co nejkompletnější.

První tradiční uvádí na trh nového Tempesta dle zvyku rovnou ve čtyřech přebalech včetně klasiky – Velkého Karla stíhače Pierra Clostermanna , takže si vybere určitě každý . Modely budou k dostání u všech dobrých prodejců a také na našem e-shopu v průběhu příštího týdne.

Petr Muzikant

KP/AZ

English sumary

These days, the first traditional manufacturer, Kovozávody Prostějov, is launching the long-awaited new kit of the famous Hawker Tempest Mk.V fighter aircraft, in the most popular 1/72 scale. The new kit is made of metal molds using 3D technology. The parts are clean, without dents and defects with a very detailed fine negative engraving. Alternative parts enable the construction of Tempests of both production series. The control assembly showed only one small problem. It is necessary to lightly grind the bottom of the radiator on the sides during construction, because the halves of the engine did not fit together a bit. Otherwise, the construction went smoothly, as you can see in the attached photos.
At first glance, the model is far too „chopped“, which is not „in“ nowadays and many ordinary modelers disgust a large number of parts. There is beauty in simplicity, which is completely confirmed by our new „Emil“. The new Tempest is not easy to build in terms of the number of parts, but it is a tax that this kit is also the basis for other versions of Tempest. You can look forward to Tempest Mk.II and MK.VI, including all weapons. We will launch these versions this summer. Later, there will be a version of the Mk.I and other prototype versions, so that a number of Tempests are as complete as possible. We will launch the new Tempest in four boxes, including the classic – The Great Charles fighter Pierre Clostermann, so everyone will definitely choose. Models will be available at all good sellers and also on our e-shop. We will start shipping this model to foreign sellers within the next week.