C-54/R5D „SKYMASTER“, WARPAINT 109

Zatím poslední titul z řady „Warpaint“ agilního britského vydavatelství Guidelines je pod číslem 109 nedávno vydaný sešit věnující se letounu C-54 a jeho námořní verzi R5D. Okrajově je zmíněna i civilní DC-4.
Jedná se o stroj, který doznal velkého rozšíření, létal v barvách mnoha uživatelů, velkou slávu si vydobil jako „Candy Bomber“ při první berlínské krizi, nelze se tedy divit, že mu vydavatelství věnovalo pozornost.
Co nám tedy nový titul přináší?
O významu typu vypovídá i skutečnost, že rozsah tohoto „warpaintu“ je dvojnásobný oproti běžným titulům. Celkem má 109. Warpaint 92 stran, běžných je 45 – 50 stran.

Obálka typická pro celou řadu Warpaint
Obálka typická pro celou řadu Warpaint

Autorem textu je Charles Stafrace a jedná se o text hutný, informačně vyčerpávající ale čtivý. Pro přehlednost je celý text rozdělen do několika kapitol, z nich každá se týká jednotlivých epizod nasazení stroje, případně popisuje jednotlivé verze letounu.

Textová část je rozdělena do přehledných kapitol.
Textová část je rozdělena do přehledných kapitol.

Pečlivě zpracované přehledy nasazení Skymasteru u jednotlivých uživatelů jsou doplněny velkým množstvím fotografií, které vždy korespondují s danou kapitolou..

Přehledné tabulky mapují nasazení C-54 u různých uživatelů.
Přehledné tabulky mapují nasazení C-54 u různých uživatelů.

Celkem 36 Skymasterů je zachyceno v podobě barevných bokorysů, jejich autorem je Richard Caruana, známý britský autor. Ten je i autorem vložených výkresů, k jejich publikování jsem bohužel nedostal souhlas.

Barevné bokorysy R. Caruany
Barevné bokorysy R. Caruany

Pro modeláře velmi vhodným doplňkem je množství fotografií detailů skutečného stroje, které pomohou při stavbě modelu.

3

Tituly z řady Warpaint mají všeobecně vysokou úroveň, novinka nijak z vysokého standardu nevybočuje. Za cenu 19,50 GBP dostanete do rukou ucelený materiál o slavném stroji, který se aktivně zúčastnil několika konfliktů a pomáhal budovat civilní dopravu v poválečných letech.

Za poskytnutý vzorek děkuji Tomu Foxonovi.

Honza Polc

Vyjádření výrobce – vydavatel, firma GUIDELINES, nemá k uvedenému textu výhrady

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *