Příprava plastikového modelu se nikdy neobejde bez důkladné podkladové dokumentace. Majitel KP Petr Muzikant nám poskytl
část podkladové dokumentace pořízené v leteckém muzeu Praha-Kbely. Podle jeho slov se na modelu Avia CS-199 v současné době pracuje.


Detaily zástavby motoru JUMO 211

Detaily podvozků

Prostory posádky

Redakce za poskytnuté fotografie děkuje.

RŮZNÉ, WALKAROUNDY