Strela – Bulharské Gustavy a jejich houževnatí piloti (1)

 

Bulharsko nazývané jako Pruskem Balkánu bylo v komplikované době na komplikovaném místě. Letecký průmysl se spoléhal hlavně na Polsko a Československo. Po přestřihnutí této obchodní šňůry se muselo Bulharsko obrátit na nacistické Německo. V říjnu 1939 už bylo ve výcvikových střediscích v Německu už 144 leteckých specialistů z Bulharska.

Záčátky

Bulhaři měli na začátku války pouze jedinou skupinu tvořenou čtyřmi letkami(jedna byla cvičná). II. Iztrebitelen orljak v Karlovu měla 55 čs. letadel Avia B-534 Dogan a 12 jiných cvičných letadel. Tyto letouny sloužili do roku 1943 než je nahradili francouzské Dewoitine D.520. V roce 1940 Bulhaři koupili od Německa deset Messerschmittů Bf-109E-3a(exportní varianta). Dalších 9 kusů poslali Němci až v roce 1941 a byly to už zánovní stroje prošlé několika bitvami.

 

V roce 1942-43 se snažili Bulhaři s pomocí Bf-109 a B-534 ochraňovat Černomořské pobřeží před Sověty a jinými státy. Pokus o licenční výrobu čs. stíhací Avie B-135 nevyšel kvůli nátlaku Němců. Kvůli tomu Bulharům postupně vypovídaly službu letouny kvůli opotřebení.

Po nátlaku na Německo bylo dodáno několik desítek cca 35 Bf-109G-2(po problémech kdy je Nemci nechtěli dodat), 12 B-135, 96 D.520(někdy se uvádí až 100ks) Z tohoto počtu mohli piloti sestavit celý pluk.

Vzdušná obrana Bulharska

  • 6. iztrebitelen polk (5 stíhaček)
  • 1. orljak, 612.-632. jato, letiště Vraždebna/Božurište (40 letadel D.520 a B-534)
  • 2. orljak, 642.-662. jato, letiště Vraždebna(40 D.520)
  • 3. orljak, 672.-692. jato, letiště Božurište (40 Bf-109)

Nálety

Dne 1.srpna 1943 Američané podnikli první pokus o nálet na ropná pole v Ploješti. Bulhaři zasáhli proti B-24 Liberator s letouny B-534 a roj Bf-109G pod velením por. Stojana Stojanova.  Po útoku na 18 B-24 se jim podařilo sestřelit 4 B-24 a poškodit další dva. Úspěšnými piloty byli por. Stojanov, ppor. Bonev, ppor. Krstev a ppor. Bočev.

21. října 1943 zaútočili Američané znovu a ppor. Michail Grigorov hlásil sestřelení P-38. Američané ztráty nehlásili.

Další nálety 14. a 24 listopadu 1943. V prvním případě zaútočilo 51 bombardérů B-25 Mitchell s doprovodem 48 stíhaček P-38 na letiště Vraždebna. V druhém případě 60 B-24 a 35 P-38 na Sofii. V obou střetnutích ztratili Bulhaři dva letouny a dva piloty. Úspěchem bylo sestřelení dvou B-24 a poškozením pěti strojů.

V prosinci 1943 se odehrálo několik střetnutí. Dne 10. prosince čelilo 39 stíhaček Bf-109G a D-520 proti 31 B-24 a asi 50 P-38 z 82. FG.(Fighter Group). Výsledkem dlouhého souboje blízko Sofie byla ztráta 1 D-520 a sestřelení 1 P-38. Američané ohlásili přehnaných 9 sestřelů, kdežto Bulhaři pouze 3.

20. prosince vyslala 15. letecká armáda 30 B-24 a 40 P-38. Bulhaři vyslali do vzduchu asi 40 letadel. Výsledkem boje bylo sestřelení 2 B-24 při ztrátě 2 pilotů a 4 letadel. Pilot por. Dimitri Spisarevski taranoval jeden bombardér a zahynul při tom. Po náletu ještě asi 40 minut upoutali doprovod k urputné bitvě kdy se podařilo sestřelit tři P-38. Američané ohodnotili Bulharské piloty jako velice kvalitní a agresivní v soubojích.

Během roku 1944 USAAF posílala nové a nové letouny včetně nových P-51 Mustang, které díky své siluetě podobné Bf-109 způsobili 20. dubna Bulharům velké ztráty. Toho dne piloti Mustangů byly mylně považováni za Bf-109 a díky tomu dokázali Bulhary překvapit a sedm jich sestřelit. Důsledkem toho bylo nařízeno aby už se postarší D-520 neúčastnili stíhání.

Pokračování příště…..

Foto: Internet

Filip „Speedy“ Tomči